top of page

Casos d'èxit

Super Bowl Wallbox

Crear una estratègia de comunicació amb visió 3.0 per a la primera campanya de la Super Bowl de la marca de carregadors elèctrics Wallbox el 2022. L'objectiu era impactar el mercat nord-americà i assegurar un espai sòlid de negoci per a la marca. La campanya basada en la idea 'embrace electricity' tractava sobre persones reals colpejades per un llamp als EUA i com havien superat la por a l'electricitat per abraçar un canvi més gran cap a un món més sostenible.

Resultats: Superbowl va ser una campanya tempesta perfecta amb 3 fases: primer crear expectativa, després assolir l'impacte de la tempesta perfecta i finalment assolir una consideració significativa després de l'esdeveniment. L'anunci de televisió emès en horari de màxima audiència va aconseguir 104 milions de visites, el trànsit del lloc web va assolir nivells històrics i la participació en cerques es va multiplicar per 3 en comparació amb altres marques. La televisió, els mitjans digitals i les xarxes socials van treballar en sinergia per maximitzar l'abast i la consideració, cosa que va aconseguir resultats rècord. A més, les xifres de l'estratègia de premsa van ser impressionants i van arribar als 7500 milions d'impressions.

bottom of page